Årsstämma 2020

Tisdagen den 9:e maj 2020 kl 18.00 träffas vi i matsalen vid Landgrensskolan för årets årsstämma. P.g.a. rådande Corona situation kan man i år poströsta och vara med på länk

Kallelse till årsstämman har den 15 juni 2020 delats ut i alla postfack.