Årsstämma 2021

Tisdag den 25 maj 2021, kl.18:00 hålls årets årsstämma. P.g.a. rådande Corona situation kan man i år poströsta och vara med på länk i ett s.k. Teamsmöte. Kallelse till årstämman har den 10 maj 2021 delats ut i alla postfack.