Information

 

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar husen där vi bor, och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Vi värnar om områdets inre och yttre miljö, respekterar varandra samt hjälps åt vid behov. Styrelsen uppskattar och önskar kontinuerligt dina synpunkter och förslag på förbättringar samt trivselhöjande åtgärder.

Att visa respekt för och omtanke om dina grannar är en självklarhet för att alla i bostadsområdet ska trivas. Var rädd om och vårda föreningens egendom - onödiga kostnader för underhåll och reparationer belastar i slutändan våra hyror. Kontakta omedelbart styrelsen/fastighetsskötaren när du ser något som behöver åtgärdas.

 • Du är skyldig att inte utsätta dina grannar för störningar. Ljudstörningar är inte tillåtna, som t.ex. att föra oväsen och spela hög musik. Det gäller dygnets alla timmar, dock extra viktigt mellan klockan 22:00 – 07:00.
 • Förbjudet att röka i gemensamma lokaler och trapphus.
 • Skaka inte mattor och sängkläder från balkong/fönster, däremot är vädring okej.
 • Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att använda kol- & gasolgrill på balkongen. Om ni ska grilla på balkongen använd elgrill. Vi rekommenderar dock att ni använder grillplatserna.
 • Rasta inte hundar och andra husdjur på de gemensamma gräsmattorna.
 • Följ anvisningarna i tvättstugan och respektera tiderna.
 • Följ anvisningarna för avfallshantering. Avfall sorteras i behållare för brännbart samt matavfall. Använda de papperspåsar som Hemab tillhandahåller till matavfall.
 • Förvara inte föremål i trapphusen eller på andra gemensamma ytor, det kan försvåra en utrymning.
 • Dörrar till trapphus, källare, förråd, cykelrum och övriga gemensamma utrymmen ska vara låsta.
 • Biltvätt får inte ske inom föreningens område, gäller även inne i garagen, eftersom orenat vatten rinner ner i gatubrunnar och vidare ut i sjöar och vattendrag.
 • Tomgångskörning i anslutning till föreningens hus är inte tillåtet. Koldioxidfara – avgaser kommer in via lägenhetens luftintaget.
   

Störningar

Alla vill vi ha lugn och ro i vårt boende. Genom att bosätta sig i ett flerfamiljshus så måste man acceptera ljud från grannar till en viss grad. Alla måste visa hänsyn för sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någon. Vi ska alla iaktta ett allmänt gott uppförande. Avvikelser från gott uppförande, t.ex. ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, utgör störningar. Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Ingen kan bli avhyst för sådana störningar. Sådant måste tålas.

Ska du ha fest, så prata med dina grannar innan. Att informera dina grannar i förväg är bra, men det betyder inte att du kan störa obegränsat. Musik och andra höga ljud ska upphöra vid 22.00 varje dag. Om detta ej respekteras så kan det innebära att du förverkar din rätt att inneha lägenheten. Huvudregeln är att höga ljudnivåer inte ska förekomma mellan kl 22:00 och 07:00. Tänk på att dina grannar kan ha skiftarbete och att barn nattas tidigt. Förhoppningsvis går problemen med störningarna att lösa bara genom att besök grannen och påtala att man upplever sig blivit störd eller genom att han eller hon får en rättelseanmodan från föreningen. Om det inte hjälper och störningarna återkommer - kontakta styrelsen. Det är viktigt att du som blir störd för anteckningar över störningarna samt datum och klockslag då de förekommer.

Visa hänsyn för dina grannar! För som sagt - alla vill ha lugn och ro i sitt boende.

Här finner du mer information ang. störningar:

Information ang. störningar
Störningslista
 

Tvättstugor

Ett område som ofta skapar osämja bland grannar är just tvättstugan. Därför är det viktigt att du tar hänsyn till de regler som finns och lämnar tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i nästa gång du tvättar. Tvättstugorna finns i källaren på Brunnshusgatan 29 A samt Norra Kyrkogatan 32. Bokning sker på bokningstavla utanför tvättstugan. Du som använder dig av tvättstugan och maskinerna där är skyldig att känna till bestämmelserna för skötsel och rengöring. Grundregeln är att du lämnar lokalen och maskinerna i det skick du själv önskar finna dem. Du måste påbörja tvättningen inom två timmar efter bokad tid, annars står det fritt för annan att ta tvättstugan i anspråk. Torkrummen kan användas en timme efter avslutad tvättid. Var noga med att följa instruktionerna till varje maskin, så håller de längre och tvättandet fungerar bättre. Om en maskin går sönder, anmäl felet direkt till fastighetsskötaren och sätt en lapp på den trasiga maskinen som talar om när felanmälan gjordes. Ring hellre en gång för mycket!

Tvättider: 07:00 - 12:00, 12:00 - 17:00, 17:00 - 22:00

Här finner du instruktioner till maskinerna:

Tvättmaskin PW 5065, Tvättmaskin W986, Torktumlare PT 5135 C
 

Parkering & Garage

Föreningen har separat kö till parkerings- och garageplatser. Det finns även möjlighet att hyra mc-plats i varmgarage. Turordning till parkeringsplatser utgår från föreningsmedlemmens intresseanmälan. Den hyrda parkeringsplatsen/garaget är endast till för uppställning av personbil som ägs av hyresgästen eller person som hör till dennes hushåll och som är folkbokförd på fastigheten, eller personbil som ägs av juridisk person som är arbetsgivare till hyresgästen eller person som hör till dennes hushåll och som är folkbokförd på fastigheten. En hyrd parkerings- eller garageplats är fristående från bostads­rättslägenheten och kan inte över­låtas i samband med ägarbyte av bostadsrättslägenheten. 

Vi vill även poängtera att det är förbjudet att ladda sin hybrid/elbil via motorvärmaruttagen. Detta pga hög brandrisk.

Föreningen har följande parkeringsplatser för uthyrning:
38 st. p-platser, 34 st. garageplatser, 5 st. carportplatser samt 5 st. mc-platser i varmgarage.

Följande priser gäller fr.o.m. 2023-01-01:
MC-plats i garage: 125 kr/mån 
P-plats med el: 175 kr/mån 
Carport med el: 225 kr/mån 
Garage med el: 325 kr/mån

Frågor om parkeringar och anmälan till kölistan görs i första hand via e-post.

Tänk på att gästparkeringarna endast är avsedd för våra gäster och att man respekterar att parkeringstiden gäller 24 timmar.

Observera att det är förbjudet att lämna motorvärmarsladden hängande kvar i elstolpen när den inte är ansluten till bilen. En spänningsförande motorvärmarsladd som lämnats hängande, utgör en riskfaktor som kan orsaka allvarliga skador om ett barn exempelvis petar i kontakten med en pinne. En bilist som glömt elsladden kan bedömas som vårdslös och bli skadeståndsskyldig om den spänningsförande sladden orsakar en olycka. Ta med sladden när ni åker och lås elstolpen. Respektera detta, så det inte händer någon olycka.

Här finner du en karta över parkeringsplatserna:

Översikt över parkeringsplatser i föreningen.
 

Bevakning /Securitas

Den 1/6 2020 tecknades avtal med Securitas då föreningen haft problem med att fordon stått parkerade på ej angivna parkeringsplatser. Styrelse har ett ansvar att se till att det finns framkomlighet till alla lägenheter för t.ex. räddningstjänst, fraktfordon, taxi, besökare och medlemmar som flyttar in/ut.  Det innebär att alla dessa aktörer ska kunna ta sig till och från våra lägenheter utan besvär. Alla har rätt att stanna utanför lägenhet för i- och urlastning en viss begränsad tid, 10 minuter. Det är inte tillåtet att parkera framför något garage.

OBS! Pga rådande parkeringsbrist efter det att kommunen beslutat att lägga parkeringsförbud längs Bergsgatan/N:a Kyrkogatan, är det okej att stå utanför sitt garage (förutsatt att man ej står i vägen för någon granne. Detta gäller tills dess att den svarta plasten från vägskyltarna försvinner. Det går även att parkera upp på Brunnshusgatan, där datumparkering ej gäller. 

 

Sophantering

Att återvinna har fått en större betydelse. Fler och fler inser att vi alla måste ta ansvar för vår miljö. Vi vill ju lämna efter oss en miljö som vi anser att våra barn är värda. Föreningen har sin sopstation på Bergsgatan, intill carporten. Karta

Avfall som ska sorteras till underjordsbehållarna:

 • Brännbart avfall
 • Matavfall

Avfall som ska sortering till källsorteringsskåpen:

 • Tidningar & papper (ej kuvert)
 • Metall
 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar & kartong
 • Glasförpackningar – färgat glas
 • Glasförpackningar – ofärgat glas

Sortering av plast är något vi kommer att börja med inom en snar framtid. Närmaste återvinningsstation finns på Matrosgatan, nere vid vattnet. Härnösands Kretsloppspark (en komplett miljöstation) finner du på Jägaregatan, bakom den gamla miljöstationen.

Ordningsregler

Brännbara sopor får under inga omständigheter innehålla miljöfarliga ämnen eller avfall som inte är brännbart. Om det sker kommer det förutom att påverkar miljön negativt också att orsaka ökade kostnader för oss boende i föreningen.

Det är viktigt att du använder avsedda påsar för matavfallet. Du ska endast använda de papperspåsar som Hemab tillhandahåller till matavfall. Biopåsar, eller andra typer av papperspåsar får inte användas. När dina påsar tar slut kan du hämta nya kostnadsfritt på ett antal platser runt om i Härnösand, till exempel i matvarubutiker.

Papp- & kartongförpackningar ska vara rengjorda och ihop slagna innan de slängs i källsorteringsskåpen.


Om vi inom föreningen upprepade gånger inte följer Hemabs anvisningar kommer föreningen att debiteras en högre taxa för avfallshantering. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att följa de avfallsrutiner som gäller för matavfall och brännbart.
 

Ta del av informationshäftet om matavfall och återvinning. Hemabs informationshäfte

Läs på påsen: 
 

Tv, Telefoni & Bredband

Alla lägenheter har en dosa för inkoppling till äkta bredband, d.v.s. via optisk fiber/FiberLAN. Uttaget för fiber är troligen placerat i hallen i din lägenhet. Förutom FiberLAN kan du även välja Tele2s nät som också finns indraget i lägenheterna. Leverantör för FiberLAN är Telenor som erbjuder bredbandshastigheter upp till 1000 Mbit/s, samt olika paket med bredband, telefoni och TV. Även Tele2 erbjuder olika paket med bredband, telefoni och TV. Du väljer själv vilken operatör du vill teckna abonnemang med. Tele2s grundutbud av tv-kanaler finns tillgängliga i samtliga lägenheter. Kanalerna är analoga, vilket innebär att du kan se dem i tv-apparater utan digitalbox. För att upptäcka fördelarna med Digital-tv finns även ett mindre utbud av de digitala kanalerna som kan ses utan abonnemang tillgängliga i lägenheterna. Det enda som krävs är en Tele2-godkänd digital mottagare (separat box eller inbyggd i din platt-tv). 

Vi vill även informera om att om Du upplever ett problem med din internetuppkoppling kan det vara bra att prata med dina grannar för att se om de har samma problem. Varje hus är anslutna till samma "slinga" vad gäller internet, vilket gör att om Du upplever avbrott, kan även dina grannar göra det. Eftersom vi är en förening ser vi gärna att vi alla hjälps åt att förebygga och lösa problem. 

Information från Tele2

Information från Telenor

 

Dörrar & Porttelefon

Säkerhetsdörrar till lägenheterna samt porttelefon vid entréerna är installerade för att främja säkerheten samt undvika att obehöriga rör sig i husen.

Har du låst dig ute? Vid utelåsning kan du kontakta föreningens fastighetsskötare, som på vardagar mellan kl 07.00 -- 16.00 kan hjälpa dig med upplåsning. Du måste kunna styrka din identitet och uppvisa giltig ID-handling. Lägenhetsinnehavaren betalar själv upplåsningen. Övrig tid finns ingen jour för hjälp med upplåsning.

Här finner du instruktioner för porttelefonen:

Information om porttelefonen
 

Förråd

Förråd till lägenheterna finns både i källaren och på vinden. Undvik att ställa föremål i gemensamma utrymmen som källar- och portgångar för att inte försvåra vid städning och en ev. utrymning.

(innehållet håller på att uppdateras i denna del)
 

Gästlägenhet

Föreningen har en gästlägenhet som boende i föreningen har möjlighet att hyra. Lägenheten har sängplatser för fyra vuxna, och en planlösning med två sovrum, allrum, kök och badrum. Lägenheten är utrustad med täcken och kuddar, köksutrustning och porslin. Däremot ingår inte sänglinnen och handdukar. Kostnaden är 150 kr/dygn, avgiften kommer att läggas på hyran för den boende som hyrt lägenheten. Lägenheten ska lämnas i välstädat skick. Gästlägenheten är belägen på Brunnshusgatan 31 C. Kontakta föreningen för mer information och bokning.

Mer information om gästlägenheten
 

Värme, Vatten & El

Assessorns fastigheter är anslutna till HEMAB:s fjärrvärmesystem. 

Föreningen har avtal för gemensamhetsel, vilket innebär att individuella mätare för varje lägenhet är installerade. Dessa mätare stäms sedan av emot den inkommande förbrukningen i fastigheten. Föreningen köper elen som storkonsument, inga egna elavtal behöver tecknas av boende inom föreningen.

Här finner du information och tips om hur du kan spara vatten, energi, CO2 och pengar!

Cleanright
 

Ventilation

För ett bättre inomhusklimat har samtliga lägenheter ett ventilationssystem för hela lägenheten. Föreningen byter regelbundet luftfilter i aggregaten varje år, men du kan själv tvätta filtren vid behov. Fläktsystemet ovanför spisen ingår i hela lägenhetens ventilations- och värmesystem. Ventilationssystemet består av ett kombinerat till- och frånluftssystem där inkommande friskluft värms upp av frånluften (”använd luft”) innan den senare förs ut i det fria. I och med att friskluften värms upp av aggregatet återvinns energin som annars hade fått tillföras tilluften (inkommande luft) och därmed kan energikostnaderna hållas nere. Fettfiltret filtrerar bort matos och fett i luften, det är det stora fläktfiltret som är synligt under din köksfläkt. Beroende på hur ofta och vilken typ av mat du lagar så skall du rengöra fettfiltret regelbundet. Lägg fettfiltret i varmt vatten med diskmedel och skura med diskborste. Det går också bra att köra fettfiltret i diskmaskinen. Vi rekommenderar att du rengör filtret manuellt eller i diskmaskinen en gång per månad. Ett smutsigt fettfilter ökar risken föra att en brand på spisen ska sprida sig lättare.

Fläktsystemet styrs via fläktkåpan och det är därför viktigt att rätt kåpa används för att inte förstöra ventilationen i lägenheten samt även själva fläktmotorn. Vid renovering av köket och eventuellt byte av fläktkåpan måste alltid styrelsen underrättas. Fläktsystem från exempelvis IKEA passar inte vårt system. Om en icke godkänd fläktkåpa monterats kan man bli tvungen att byta ut den för egen bekostnad.

Lägenhetens ventilationssystem ska alltid vara i drift. Vid helt avstängd ventilation kan fukt- och kondensskador uppstå i byggnaden, ventilationskanalerna och i aggregatet.

Här finner du information om drift och skötsel av aggregatet:

Rexonet RDKB Ventilationsaggregat
 

Betalning av månadsavgift

Månadsavgiften betalas via autogiro (undantag kan förekomma). Både för dig som bostadsrättsinnehavaren och för föreningen är det givetvis en trygghet att månadsavgiften blir inbetalad i tid. En ”autogiroanmälan” lämnas till brf Assessorns kansli eller skickas direkt till Ekoni Revision som sköter den ekonomiska förvaltningen. Fyll i namn, adress och vilket bankkonto du vill att månadsavgiften skall dras från. Är du osäker på övriga uppgifter på blanketten så kontakta Ekoni Revision. Om månadsavgiften inte betalas in i tid skickas påminnelse ut och om betalning då inte sker går ärendet vidare till Kronofogden samt begäran om avhysning/vräkning. För er som hyr ut i andra hand är det viktigt att se till att ni eller era hyres­gäster betalar i tid, då det alltid är bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för inbetalningen av månadsavgiften.

Månadsavgift är den “hyra” som ska täcka de gemensamma kostnaderna, t ex fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, administration och inte minst, föreningens räntekostnader. Det finns inget vinstintresse, vi som bor här är ju själva ägare. Månadsavgiften kallas ibland för årsavgift, men det är samma sak (hela årets avgift). Precis som en vanlig hyra måste månadsavgiften vara betald senast sista vardagen innan månaden börjar.

Ekoni Revision, AB
Gånsviksv. 4
871 60 Härnösand
0611-55 44 60

Här finner du blankett för medgivande för autogiro:

Bankgirot, medgivande
 

Andrahandsuthyrning

Det är möjligt att hyra ut din lägenhet i andrahand under en kort period om du har särskilda skäl för detta, såsom att du ska prova att vara sambo, ska plugga eller jobba på annan ort eller liknande. Du måste ALLTID ha styrelsens tillåtelse innan du hyr ut din lägenhet. Föreningen följer generellt hyresnämndens rekommendationer. 

Vid andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter uppstår kostnader för föreningen. Rent administrativt betyder en ansökan om uthyrning extra arbete. Styrelsen måste pröva frågan och sköta noteringar. Samtidigt försvinner en medlem under en period och kan därmed inte dra sitt strå till stacken i föreningsarbetet. Föreningen tar ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning på 3600 kronor/år, avgiften kommer tas ut på månadsbasis, 300 kronor/månad. Avgiften för andrahandsuthyrning gälla från 2016-01-01. Bostadsrättsinnehavare har möjlighet att lägga på denna extra avgift ovanpå den hyra som bostadsrättsinnehavaren tar ut av andrahandshyraren utan att hyran anses vara oskälig.

Inkom med en ansökan till styrelsen minst en månad innan uthyrningen ska börja. Maila oss om du behöver formulär för ansökan.

I ansökan skall följande framgå:

 • Vilket skäl du har för din uthyrning
 • Hur lång tid det gäller
 • Vem som ska hyra din lägenhet

Tänk på detta vid andrahandsuthyrning

 • Att skriva ett ordentligt kontrakt med din hyresgäst. 
 • Att samma regler gäller för din hyresgäst som för dig och det är du som är ansvarig för att din hyresgäst sköter sig.
 • Tänk på besittningsskyddet. Läs mer om det på Hyresnämndens hemsida. 
 • Att du ansvarar för att din hyresgäst betalar hyran i tid.
 • Att inte ta orimligt betalt av din hyresgäst, annars kan du bli skyldig att betala tillbaka en del av hyran. När du hyr ut en lägenhet får du ta ut en ”skälig hyra”, med detta menas i princip bara samma hyra som du själv betalar för lägenheten. Om lägenheten är möblerad kan du lägga på en mindre summa för möblerna, men inte mer än 10-15 % av hyran.

Bra information och riktlinjer samt mallar finns på Hyresgästföreningens hemsida.

Inneboende
Det är möjligt för dig att ha en eller flera inneboende i din lägenhet. För detta behövs inte styrelsens godkännande. Personer som bor i din lägenhet räknas endast som inneboende så länge du själv fortfarande bor i lägenheten och står för en del av kostnaderna. Annars räknas det som andrahandsuthyrning.